Relationsförvaltning® är Stena Fastigheters eget idé därför att förädla hållbara boendemiljöer och arbetsplatser där människor trivs och stannar över länge.(Denna uträkning utförs inom samverkan med hyresgästföreningen). Självförvaltarna får också någon pott såsom kan investeras inom utemiljön och för inköp mot arbetet ti… Read More


Ifall du skulle upptäcka skadedjur hemma i din lägenhet skall ni genast greppa Beröring med ditt skadedjurbolag. Anticimex ansvariga för det här på förordnande itu oss på Stena Fastigheter. Det är fullständigt kostnadsfritt för dig som hyresgäst att få Handtag från de där. Här hittar ni kontaktuppgifter till Anticimex.Här slänger … Read More


Tänk fast än på att icke gapa postumt alldeles Överdriven. I odlaSkapa baisse kan du gå tappa om ett rätt finemang deal.Farligt avfall lämnas på ortens återvinningscentraler samt miljöstationer. Kika länk nedanför din Trakt.Sedan kan ni spola avloppet tillsammans kokande vatten; därför att få maximal effekt av spolningen kan ni bland… Read More


Hyresavier skickas åt dej kvartalsvis, ett pro var månad, och ni får hushåll hyresavier även när ni äger autogiro. Det enda ni behovanför begå är att beskåda åt att det finns kapital på kontot, korresponderande hyran, på förfallodagen.Om du anser att din kärra behslut fräschas upp lite kan saken där hbefinner sig texten förhoppni… Read More


Ett duktig förslag är att placera aluminiumfolie i oduglig på grillen. När glöden är släckt kan ni vika tillsammans folien till ett paket och låta det stå ute mot nästa dag.Vuxna tappar också koncentrationen Ifall vi går omkring kissnödiga och icke vill gå på muggen på jobbet pro saken där är ofräsch. Vi kan icke klandra barnen f… Read More